The Law of Azerbaijan Republic on Water Supply and Sewage

National nameSu təchizatı və kanalizasiya üzrə Azərbaycan Respublikasının Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year1999

URL http://www.cawater-info.net/library/eng/az_wat_sup.pdf

KeywordsAzerbaijan Republic , Water supply , Sewage ,

Document The Law of Azerbaijan Republic on Water Supply and Sewage