Education Law of the Republic of Azerbaijan

National nameAzərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year2009

URL http://edu.gov.az/en/page/72/5244

KeywordsRepublic of Azerbaijan , Education ,