The Law of Azerbaijan Republic on the Protection of Environment

National nameƏtraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year1999

URL http://www.cawater-info.net/library/eng/az_prot_env.pdf

KeywordsAzerbaijan , Environment , Natural resources , Environmental safety ,