The Law of Azerbaijan Republic on protection of Atmospheric Air

National nameAtmosfer havasının mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year2001

URL http://www.cawater-info.net/library/eng/az_prot_air.pdf

KeywordsAzerbaijan , Atmospheric air , Pollution , Emission , Protection ,