The Law of Azerbaijan Republic on Industrial and Domestic Waste

National nameSənaye və yerli atıklar haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year1998

URL http://www.cawater-info.net/library/eng/az_ind_was.pdf

KeywordsAzerbaijan , Industrial waste , Domestic waste , Ecological balance ,