The Law of Azerbaijan Republic on Environmental Safety

National nameƏtraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year1999

URL http://www.cawater-info.net/library/eng/az_env_saf.pdf

KeywordsAzerbaijan , Environmental safety , Environmental danger , Risks ,