The Law of Azerbaijan Republic on Land Fertility

National nameTorpaq Məhsuldarlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

CountryAzerbaijan

Govermental actOrder

Legal statuslaw

Year1999

URL http://www.cawater-info.net/library/eng/az_lan_fer.pdf

KeywordsAzerbaijan , Land fertility , Restoration , Land plots ,